Es facin públic els informes de construcció en relació a aquest solar o terreny.
Manacor: Senyor Batle, amb aquest manifest, els veïns i veïnes de la barriada volem exposar els nostres arguments, idees i aspectes que pensam que s’han de tenir en compte
Senyor Batle, esperem i confiem que arribem a un acord consensuat, prenent per exemple altres municipis on s’han produït casos similars i gràcies a la voluntat dels seus polítics es va arribar a un acord
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/03/2024 - 11:15:00
3- Es valori la possibilitat de facilitar una altra ubicació que compleixi amb les característiques que necessita una construcció d’aquest tipus, tenint en compte l’aforament.

Manifest del Barri de Fartàritx Senyor Batle,. Primer de tot, volem agrair la vostra atenció i el vostre temps. Des de la comunitat de veïns i residents de la barriada de Fartàritx estam molt preocupats pel que ha sortit a la premsa sobre la construcció del centre de culte que es pretén edificar al carrer Fàbrica. Ens agradaria remarcar que NO estam en desacord amb aquest centre perquè sigui de culte, sinó que la nostra preocupació rau en la transformació que patiria el barri, ja què parlem d'un edifici que pels seus usos admetrà un aforament d'unes 1.500 persones amb un fluxe diari constant.

Senyor Batle, volem destacar que la barriada de Fartàritx aposta per la multiculturalitat i la immersió cultural i lingüística, així com ha estat fins ara, sense cap tipus de conflicte. Respecte tot el que suposa un benestar pels ciutadants del barri, el nostre principal objectiu és créixer fomentant la convivència i conservant la nostra identitat social i cultural.

Guinea Equatorial a Manacor i és molt admirat i respectat per tot nosaltres, el gran Guiem d’Efak. L’estrofa diu així: El vell regne de Mallorques mai no ens el faran bocins, per això la Història crida: Siau qui sou, mallorquins!

Senyor Batle, amb aquest manifest, els veïns i veïnes de la barriada volem exposar els nostres arguments, idees i aspectes que pensam que s’han de tenir en compte a l’hora de considerar si aquest terreny o solar (ubicat a la cantonada de carrer Fàbrica, amb carrer Sa Coma) és idoni per aquest tipus de construcció, ja que pensem que per les seves dimensions és d’interès general. Per això exposem que:

1- La construcció encara que urbanísticament sigui legal, s’hauria de fer un estudi de viabilitat sobre el projecte mitjançant estudis socio-econòmics.

2- Hi ha grans dificultats de mobilitat a la zona a causa de les activitats que generen gran afluencia de gent com per exemple el supermercat Mercadona, la Comissaria de Policia Nacional, l’Escola de Música, l’associació de salut mental Estel de Llevant, les aturades d'autobús, l’Escola Balear de Turisme, la clínica Làser Clinic, l’empresa municipal SAM i molts d’altres comerços.

3- La creació per part de l’actual equip de govern de la zona ZPR (Zona Per Resident), la qual ha descongestionat el centre de Manacor, ha fet que part d’aquests vehicles hagin hagut de reubicar el seu parking al nostre barri.

4- La barriada està situada al centre neuràlgic de la zona de comerç de la Rambla Rei Jaume i plaça Ramon Llull on els dilluns es fa el tradicional mercat. A més, és habitual que es facin molts altres tipus d'activitats lúdiques com per exemple, la tradicional venda de segona mà, concerts, festes del poble, etc.

5- A més dels renous i molèsties provocats pel trànsit continu de vehicles i embussos, existeixen problemes molt greus d'aparcament, sense oblidar que molts dels carrers de Fartàritx no es pot aparcar i, com que no hi ha ORA, molta gent aparca al nostre barri, per la qual cosa construir un edifici on l’aforament sigui tan gran (segons ha explicat el seu representant) faria que hi hagi molts més problemes d’accés a les vivendes, comerços, etc.

6- La barriada de Fartàritx és una de les barriades històriques del poble. Fins fa poc va estar protegida, i a dia d’avui encara conserva la seva idiocincràcia. Una construcció com la que es vol dur a terme tindria un impacte sociocultural molt gran pels veïns i veïnes.

Senyor Batle, per tot això, entenem que el barri no pot suportar més pressió de trànsit i massificació de gent ja que això pot comportar que molts dels ciutadans es sentin incòmodes al barri, disminueixi la seguretat vial, minvi el sentiment de benestar, i decideixin cercar altres llocs per viure.

Senyor Batle, aquesta construcció va moralment contra tot el que es planteja al pla general (PGOU), que era encoratjar la bona convivència, cercar solucions al problema del pàrquing i donar suport a la creació de zones verdes.

Per tots aquests motius els veïns i veïnes sol·licitem a l’equip de govern que:

1- Es facin públic els informes de l’expedient de construcció en relació a aquest solar o terreny.

2- Es dugui a terme un informe de l’impacte social i econòmic que suposarà aquest edifici pels negocis, vivendes i en definitiva per tots els habitants de la barriada. Qualsevol llicència d'aquesta magnitud ha d’anar associada a un estudi social i econòmic ja que es tracta d’un assumpte d’interès general.

3- Es valori la possibilitat de facilitar una altra ubicació que compleixi amb les característiques que necessita una construcció d’aquest tipus, tenint en compte l’aforament.

Senyor Batle, volem deixar palès que totes les gestions que estem realitzant, sempre dins l'exercici dels drets que també a nosaltres ens assisteixen com a ciutadans i associació, també van en benefici de les persones que estan promovent aquesta activitat, per tenir garanties d’un bon funcionament del centre de culte.

Senyor Batle, esperem i confiem que arribem a un acord consensuat, prenent per exemple altres municipis on s’han produït casos similars i gràcies a la voluntat dels seus polítics es va arribar a un acord que satisfé totes les parts interessades com és el cas de Porreres.

Volem aprofitar la lectura d’aquest manifest que realitzem al senyor Batle per a demanar als restants partits polítics que, en uns moments tan delicats per Manacor, ens escoltin i que per favor, dins de les seves possibilitats, actuin de manera proactiva mantenint conversacions amb la comunitat musulmana, amb l’equip de govern i amb tots els residents de Fartàritx i així fer-los entendre que la millor situació per un edifici tan complexe pel seu tamany i ús és fora del nucli urbà. Preguem atendre a les peticions que us realitzem no només de la nostra barriada, sinó de tot el municipi.

Per acabar, volem remarcar que qualsevol intent de cobrir aquesta iniciativa amb l’ombra del racisme, perd i descalifica les nostres peticions de millora sobre la convivència i respecte mutu.

Per això volem llegir una estrofa d’un poema d’un migrant que vingué de Guinea Equatorial a Manacor i és molt admirat i respectat per tot nosaltres, el gran Guiem d’Efak. L’estrofa diu així:

El vell regne de Mallorques

mai no ens el faran bocins,

per això la Història crida:

Siau qui sou, mallorquins!

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


6
1
Arruix
És d’estricte sentit comú que un equipament de caràcter multitudinari no se pot fer a dins es casc urbà sinó a ses afores. Ja basta de victimisme xenòfob, es tracta d’un tema bàsic d’ordenació urbanística racional.
Manacorí
Als veinats de fartarix..,si defensau tant la multiculturitat y voleu que facin la Meszuita no anigueu de falsos dient que defensau la identitat Mallorquina.Com a Manacorí no conteu amb la meva firma!
Marta
Interés social i que se faci una gran mesquita en tots els serveis devora sa Rafa, tal vegada Arabia Saudita podria colaborar gracies al seu embaixador manacorí.
Mateu
Molta botxor, segur que si fos un ambularori, una esglesia o una escola estarien ben satisfets.
Ton
I és que la tenen a sa mesquita fa 10 O 15 anys,no Mos heu sentit gemegar i lo bo és que hi ha una gentada ,però no mal " rollo" molèsties renou ,però Mos agradaria més no tenir la perquè és un barri molt saturada centre de salut ,dues escoles ,estació de tren ,mercadona parades de bus O sigui més saturat que es c/ Fabrica ! Amb bona voluntad tot s arregla!
propietaria de ca
primera- per què deis barri de Fartàritx si no ho és? segona- estau demanant que es faci a un altra barri com si els altres barris de Manacor no estiguessin colapsats? tercera- la zpr, Mercadona.. només ho teniu voltros? quarta- qui sou voltros per decidir ? o es que estau part damunt la llei urbanística En el meu parer el que voleu és que es faci devora ca un altra.