Preguntas del Grupo Municipal Socialista de Manacor para el próximo plenario
Preguntas del PSOE de Manacor al Plenario: CEIP Sa Torre cierre c/Menorca; Vacantes en la Policía Local; Porqué después de 1 año no se han comenzado las obras de la potabilizadora
Tercera. Por qué después de más de un año desde la adjudicación del contrato, aún no han comenzado las obras de construcción de la planta ¿potabilizadora?.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/02/2024 - 10:18:24
Primera. Por qué motivo no se ha atendido la demanda de la comunidad educativa del CEIP Sa Torre que solicita el cierre al tráfico de la calle Menorca durante el horario lectivo?.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. Preguntas del Grupo Municipal Socialista de Manacor para el próximo plenario de día 12/02/2024: Primera. Por qué motivo no se ha atendido la demanda de la comunidad educativa del CEIP Sa Torre que solicita el cierre al tráfico de la calle Menorca durante el horario lectivo?.

Segunda. Cuántas plazas vacantes en la plantilla de la Policía Local existen actualmente?. Tercera. Porqué después de más de un año desde la adjudicación del contrato, aún no han comenzado las obras de construcción de la planta ¿potabilizadora?.

Segunda. Cuántas plazas vacantes en la plantilla de la Policía Local existen actualmente?.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA. Preguntes del Grup Municipal Socialista per al proper plenari de dia 12/02/2024: 1. Per quin motiu no s’ha atès la demanda de la comunitat educativa del CEIP Sa Torre que sol·licita el tancament al trànsit del carrer Menorca durant l’horari lectiu?. 2. Quantes places vacants a la plantilla de la Policia Local hi ha actualment?.

3. Per què després de més d’un any des de l’adjudicació del contracte, encara no han començat les obres de construcció de la planta potabilitzadora?. Manacor, 7 de febrer de 2024. Núria Hinojosa Abenza. Portaveu del Grup Municipal Socialista.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


8
1
Lluís
S'informació és pública, ho aproven per ple i a la pàgina web surten publicades les actes. El que passa és que la darrera nòmina era a ns juny i devia tenir paga doble
A NES SOLDADET DE NA NURIA
Gracies per el intent de explicació de la Nómina Ara be estás molt mal informat Y si no eu Creus demanali l extract de la última nómina que va percebe mentres governave
A jaume
Tu saps el que guanyaven els regidors i regidores la legislatura passada? 38.000€ bruts l'any, és a dir, uns 2.000€ al mes. Ara estant a l'oposició com a portaveu deu guanyar 1.1000€al mes, per tant, ha passa't de 2.000 a 1.1000 fora anar cada dia a l'Ajuntament
Jaume
Nuria Ara vols exigir els altres lo que tu No feres en 4 anys. Es molt pusetero pasar de 4.000 euros mensuals a 900 mensuales. Espabila que eia altres Oficis
Toni
Molta potadeta per no governar, Núria tu feies feines a mitjes i amenaces costants, tens un bon callar
pere
no entiendo como no esta en el gobierno el psoe, eran la columna vertebral del anterior pacte
pep riera
hace un año de esas obras, el Govern en manacor era Més, psoe y podemos, al loro que saldrá respondan el llodra
margalida
este es mi PSOE, caña nuria, y si no hacen caso mocion de censura