S'Illot a Manacor
El dia de la torrentada, el vespre, no hi havia ningú que avisas a la gent que no sortís al carrer per a la zona afectada i que no s'acostassen al pont (cal dir que a s'Illot no hi ha policia) però si tenim un delegat
Dijous, els veinats perjudicats segueixen fent net sense l'ajut de ningú, han de cercar fontaners o gent que les hi pugui deixar un motor per a buidar els soterranis i cisternes... NINGU de l'Ajuntament va passar.
S'Illot si puede en Manacor 21/10/2018 - 09:50:37

S'Illot a Manacor: Lo primer que volem dir és que donam el nostre condol a totes aquelles persones que han perdut a algú durant les inundacions del passat dia 9 d'Octubre i mostrar el nostre suport a totes aquelles que han perdut la seva casa, el seu negoci, el seu cotxe,... Aquest perfil és per exposar una sèrie de coses que han passat a s’Illot després de la torrentada, sabem perfectament, que el que va passar a aquí no té punt de comparació amb el que va passar a Sant Llorenç o a Son Carrió, però s'Illot també va beure i fins el divendres capvespre no hi va haver ningú que anàs als veinats perjudicats per a donar una mà (a S'Illot encara no hi havia fotografs ni prensa per poder sortir per la televisió)

1.- El dia de la torrentada, el vespre, no hi havia ningú que avisas a la gent que no sortís al carrer per a la zona afectada i que no s'acostassen al pont (cal dir que a s'Illot no hi ha policia) però si tenim un delegat.

2.- Al dia següent de la torrentada, dia 10, tots els veïns afectats varen haver de netejar, treure fang i buidar soterranis sense l'ajuda de ningú, el delegat de s’Illot en cap moment es va apropar a cap veinat per demanar si estaven bé o necessitaven algún tipus d’ajuda però si que es va ENVIAR EL CAMIO DE SAM PER A BUIDAR EL SOTERRANI DE L'HOTEL PLAYA MOREIA?. Seguim sense tenir noticies de cap organisme oficial, ningu de l'Ajuntament es va aturar a cap veinat per demanar si necessitava alguna cosa, ni tampoc el delegat de s’Illot, si van passar de llarg per veure el desastre, ara no coneixen aningú, però si a l’hora de demanar vots abans de les eleccions.

3.- Dijous, els veinats perjudicats segueixen fent net sense l'ajut de ningú, han de cercar fontaners o gent que les hi pugui deixar un motor per a buidar els soterranis i cisternes... NINGU de l'Ajuntament va passar.

4.-Divendres, comencen a arribar voluntaris que sel's envia directament a l'Hotel Playa Moreia a buidar el soterrani (coses actuals i coses encara de la TORRENTADA DE L’ANY 1989) i es demana als altres veinats a veure si necessitaven alguna cosa, és a dir que no va ser fins divendres capvespre que les autoritats i organismes oficials es posaren en contacte amb els altres veinats afectats.

El nostre motiu de queixa és cap a l’Ajuntament de MANACOR i en especial a les persones que cobren un sou per “ocupar-se” de s’Illot, ON EREN? Creim que lo més normal és que haurien d’haver anat als veinats a demanar primer de tot si estaven bé i després si necessitaven ajuda de l’Ajuntament, com varen fer els altres ajuntaments perjudicats. Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que varen ajudar a netejar, treure aigua i brutor desinteresadament, dels negocis perjudicats i a tots aquells VOLUNTARIS, venguts de tota Mallorca, que es varen interesar i volíen ajudar.

Reciente
Visto
Comentado