Hort de la Vila y la calle Oviedo, que deja de estar dividida
Desde el sábado 15 de enero la Avenida Baix des Cós, Oviedo y Hort de la Vila de Manacor serán de sentido único y habrá aparcamientos en los dos lados de la calzada
En este sentido, desde el sábado estará permitido estacionar los vehículos a ambos lados de la avenida y se incrementa también el número de zonas habilitadas para carga y descarga.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 13/01/2022 - 17:30:39
15 de enero a las 8.00 horas de la mañana. A partir de este momento, la circulación de los coches sólo estará permitida en sentido ascendente, desde la avenida del Parque y hasta la plaza des Cós.

LA AVENIDA DE BAIX DESDE CÓS PASARÁ A SER DE UN SOLO SENTIDO A PARTIR DE ESTE SÁBADO. La avenida de Baix des Cós pasará a ser de un solo sentido de circulación a partir de este sábado 15 de enero a las 8.00 horas de la mañana. A partir de este momento, la circulación de los coches sólo estará permitida en sentido ascendente, desde la avenida del Parque y hasta la plaza des Cós.

El cambio responde a la necesidad de dar seguridad en la vía, con el objetivo de reducir el número de accidentes que se producen en una avenida con muchos cruces y doble sentido de circulación, pero también a la necesidad de aumentar el número de aparcamientos. En este sentido, desde el sábado estará permitido estacionar los vehículos a ambos lados de la avenida y se incrementa también el número de zonas habilitadas para carga y descarga.

Baix des Cós y con este cambio dotamos de mayor seguridad esta vía", ha añadido el delegado de la Policía Local, Joan Gaià. La velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora.

"Acompañamos la creación de la ZPR y de futuras actuaciones de embellecimiento en la plaza des Cós y en la calle Antoni Galmés aumentando el número de aparcamientos en la avenida del Baix des Cós. No se trata de un cambio aislado, sino que es una actuación integral diseñada con el objetivo de mejorar la movilidad de Manacor y hacerla más sostenible", ha explicado el delegado de Movilidad, Sebastià Llodrà.

"El gran número de cruces hacía necesario un aumento de la seguridad en Baix des Cós y con este cambio dotamos de mayor seguridad esta vía", ha añadido el delegado de la Policía Local, Joan Gaià. La velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora. También se invierte el sentido de circulación en la calle Hort de la Vila y la calle Oviedo, que deja de estar dividida y se convierte en una calle de un único sentido.

L'AVINGUDA DE BAIX DES CÓS PASSARÀ A SER D'UN SOL SENTIT A PARTIR D'AQUEST DISSABTE. L'avinguda de Baix des Cós passarà a ser d'un sol sentit de circulació a partir d'aquest dissabte 15 de gener a les 8.00 hores del matí. A partir d'aquest moment, la circulació dels cotxes només estarà permesa en sentit ascendent, des de l'avinguda del Parc i fins la plaça des Cós.

El canvi respon a la necessitat de donar seguretat a la via, amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents que es produeixen en una avinguda amb molts encreuaments i doble sentit de circulació, però també a la necessitat d'augmentar el nombre d'aparcaments. En aquest sentit, des de dissabte estarà permès estacionar els vehicles a banda i banda de l'avinguda i s'incrementa també el nombre de zones habilitades per a càrrega i descàrrega.

"Acompanyam la creació de la ZPR i de futures actuacions d'embelliment a la plaça des Cós i al carrer Antoni Galmés augmentant el nombre d'aparcaments a l'avinguda del Baix des Cós. No es tracta d'un canvi aïllat, sinó que és una actuació integral dissenyada amb l'objectiu de millorar la mobilitat de Manacor i fer-la més sostenible", ha explicat el delegat de Mobilitat, Sebastià Llodrà.

"El gran nombre d'encreuaments feia necessari un augment de la seguretat a Baix des Cós i amb aquest canvi dotam de més seguretat aquesta via", ha afegit el delegat de la Policia Local, Joan Gaià. La velocitat màxima serà de 30 quilòmetres per hora. També s'inverteix el sentit de circulació al carrer de l'Hort de la Vila i el carrer d'Oviedo, que deixa d'estar dividit i es converteix en un carrer d'un únic sentit.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


6
1
Pep
Manacor centre está acabat!!! En aquesta Zona Per Reprimir no hi fa ganes de viure ni de comprar ni de treballar. Tot son inconvenients.
Llorenci
Jo en es centre no hi vaig per res, me fa oi, tenc sa comoditat de comprar a Hiper, Es Brico, Ldl, Aldi, Sprinter i molts d'altres llocs a on puc aparcar devant. I si no cap a Fan que hi ha bons aparcaments.
albert mas 2
fes una volteta pes pou fondo i carrers adjacents damunt les 7 de s'horabaixa i veuras la realitat... okupas, merdes, poc llum, pocs negocis i no en quedara cap... i despres podem xerrar tot el que vulguis de POSITIVISME, ah i supos que no tens cap casa alla. per que no val res... i aixo es un bucle ningu vol cap casa alla.
Albert Mas
Se fan coses positives com mai i la ZPR acabarà agradant a tots els que estimen el poble. Endavant Sebastià Llodrà, Joan Gayà i Miquel Oliver.
Manuel Rosas Serra
Positivo
gaya 2
sr. gaya i sr. batle cessin als responbles de trafic de sa policia.. nomes fan disbarats, basta veure que van permetre sa caseta que hi ha adalt de tot, es impresentable... sa zpr segons a on no fa falta i asfixia es pocs negocis que queden... i si tothom fes com sa creperia se li donarien es permisos... no basta que digui que sos es tecnics... ni hi qualcu q