CCOO
CCOO aconsegueix a la MSE que la Conselleria accepte les nostres propostes per les instruccions del curs 2020-2021
Donat que la Conselleria acepta les aportacions de CCOO a les instruccions per el proper curs votem a favor amb la confiança que es compleixin els compromisos acordats.
ib.ccoo.es 03/07/2020 - 13:33:19
CCOO aconsegueix a la MSE que la Conselleria accepte les nostres propostes per les instruccions del curs 2020-2021
 


Donat que la Conselleria acepta les aportacions de CCOO a les instruccions per el proper curs votem a favor amb la confiança que es compleixin els compromisos acordats. 


A la MSE on es negociaven les instruccions per el proper curs 2020-2021, els sindicats hem assenyalat  totes les incoherències que trobem a les instruccions, hi ha hagut prou coincidència i són dubtes comuns que compartim tots els sindicats.

CCOO ha remarcat varies qüestions que no queden prou clares de les instruccions  per el curs 2020-2021:

La coordinació de riscos laborals així com la elaboració d'aquests plans han de recaure en tècnics de riscos degudament formats. No pot recaure aquesta responsabilitat en el coordinador de centre ni en l'equip directiu. Així com tampoc la neteja i desinfecció dels centres i espais comuns.

Els grups estables de convivència o “bimbolla” no són una solució, és una simple mesura de contingència que no resoldrà la propagació del virus.... Sembla una mesura per posar un pegat a l'endèmic problema que arrossegam de ràtios màximes,-molt per damunt de la mitja estatal-, que impedeix cumplir un distanciament amb seguretat en cas de rebrot del virus.

L’alternaça mixta en l'ensenyament amb presencialitat i a distància, així com l'horari de matí i horabaixa, implica una modificació de les condicions laborals dels docents, suposa un augment de la jornada laboral, de pèrdua de drets consolidats, una reducció de les coordinacions que ara, més que mai, són necessàries augmentar. Tot això suposarà un greu problema organitzatiu per als equips directius i també per el professorat, alumnat i famílies.
 
Hem demanat que aquestes modificacions de les condicions sociolaborals a un possible escenari B de semipresencialitat, passin i es concretin a una MSE específica i així quedi reflectit públicament.

Consideravem que aquestes instruccions com a una solució a possibles rebrots sense més reforç de personal docent, ni més recursos, ni més pressupost, suposa un retorn a la situació que han patit el darrer trimestre de curs (ara hem tingut tens de preveure i no se pot tornar a donar de nou aquesta situació)

En el cas d'alternància mixta (escenari B) les instruccions no confirmen que se doten dels recursos humans per atendre les noves necessitats, en el cas de confinament (escenari C) les instruccions no asseguren els recursos i mitjans necessaris per dur a terme l'ensenyament amb un mínim de garanties.
 
Hem demanat, i tenim el compromís del Conseller, que siguin fetes públiques les afirmacions de la Conselleria sobre l'augment de les plantilles, quan siguin necessàries, així com la dotació del recursos i mitjans tecnològics en cas d'escenari B i C. 

Hem assenyalat que les instruccions semblen una grapat de mesures per resoldre el problema de la conciliació de les famílies amb nins petits, ja que hi  ha altres sectors on la presencialitat esdevé imprescindible, com per exemple l’alfabetització d’adults,  que les instruccions no recull,  i hem remarcat que la conciliació no és la funció de l'escola, aquest assumpte s’ha de tractar des d’un diàleg social i polític amb coordinació del mon laboral y les patronals.

Afirmem que és necessari augmentar els recursos, les plantilles i els pressupostos. En aquesta crisis sanitària i la crisis econòmica que es preveu s'ha d'invertir en el serveis públics (i més concretament en educació) per evitar l'augment de les desigualtats socials que varen viure  en l'anterior crisis económica.

Com a sindicat de classe hem de ser solidaris amb la situació social i sanitària, i donat que la Conselleria  ha acceptat les nostres propostes hem donat un vot a favor a les instruccions que, segons ens han confirmat, recolliran moltes de les aportacions fetes en les que hem coincidit a la Taula Sectorial des de les diferents forces sindicals.
 
Des de CCOO tenim la responsabilitat de negociar per trobar solucions conjuntes a les diferents situacions que poden donar-se durant aquesta crisis sanitària, tenim un difícil repte per davant que requereix d’un esforç per part de tota la societat.
 
 
Reciente
Visto
Comentado