FE-CCOO
La FE-CCOO demana més compromís progressista en l’avantprojecte de llei educativa
Avui la Conselleria ens ha convocat per presentar l’avantprojecte de llei educativa a la Mesa Sectorial.
ib.ccoo.es 14/01/2020 - 07:48:28

La FE-CCOO demana més compromís progressista en l’avantprojecte de llei educativa


Avui la Conselleria ens ha convocat per presentar l’avantprojecte de llei educativa a la Mesa Sectorial. En aquesta reunió i després d’una primera revisió de l’avantprojecte de llei educativa, la FE-CCOO considera que aquesta llei s’hauria de comprometre en la millora de la qualitat de l’educació, una millora de les condicions laborals dels docents i una participació dels sindicats com a representants legals dels treballadors.


Cal recordar que l’avantprojecte de llei que avui hem discutit en la mesa sectorial es basa en en el document d’Illes per un Pacte i que la FE-CCOO va votar en contra d’aquest text amb un vot particular.


Per altra banda, pensem que ara que hi ha un projecte progressista de modificació de l’actual llei educativa a nivell estatal, no és el moment d’aprovar una llei autonòmica que pugui entrar en contradicció en alguns aspectes de la futura llei estatal, com per exemple en la lliure elecció de centre.


Un punt de discrepància important fa referència a la participació. L’avantprojecte contempla una mesa de docents que tindrà participació dels docents en tots els aspectes que els afectin en la seva tasca professional i a la carrera professional docent. Cal recordar que els docents ja estan representats en la mesa sectorial en la que participen els sindicats. Aquests són les úniques organitzacions formades per els representants legals del docents i que han estat triades democràticament. Incloure una mesa que representa aquest col·lectiu i que no està formada pels sindicats no respecta aquest principi democràtic.


Pel que fa al desplegament d’un pla 0-3 anys, aquest avantprojecte coincideix amb algunes de les demandes que ve reivindicant el nostre sindicat, com és el reconeixement d’aquesta etapa i la seva importància en el desenvolupament de l’infant. La FE-CCOO ha estat pionera en la lluita contra la precarietat laboral dels treballadors i les treballadores del sector, i ja anunciem que la nostra línia d’actuació serà la mateixa.


Pel que respecta a la disminució de la repetició a primària i secundària o per la l’assoliment dels reptes que tenim per davant en quant a l’èxit educatiu, això només serà possible amb una major inversió en educació que permeti disminuir les ràtios i les hores lectives amb el conseqüent augment de docents en les plantilles dels centres.


Un altre aspecte que també preocupa a la FE-CCOO és el dels processos de provisió. L’avantprojecte de llei inclou procediments extraordinaris que pensem que s’haurien de reduir a la mínima expressió. De la ateixa manera,l’excessiva perfilació de les places pot provocar desigualtats a l’hora de poder optar a un lloc de feina públic i recordem que aquest s’han de regir sota el principi d’igualtat, mèrit i capacitat.


El model lingüístic de l’avantprojecte no inclou el decret de mínims. Això ja apareixia en el document d’Illes per un Pacte que la FE-CCOO no va aprovar, entre d’altres coses, perquè seguim pensant que el manteniment del decret de mínims és necessari i no entenem que després de 20 anys es rompi el consens al que haviem arribat en aquesta matèria.


En definitiva, pensem que el que és realment necessari i urgent és derogar la LOMCE, una llei segregadora, imposada al marge de la comunitat educativa i injusta que ja ha demostrat els seus efectes nocius. Una llei d’educació autonòmica no pot llevar el paper representatiu que fan els sindicats a la mesa sectorial i la FE-CCOO no ho acceptarà de cap de les maneres. Creiem que la prioritat no és fer content a tothom, si no garantir una educació de qualitat, laica, equitativa, participativa, crítica, democrática, inclusiva i compensadora de les desigualtats, com a instrument dinamitzador d’una societat més justa i igualitària i d’una convivencia pacífica, tolerant i integradora.


Reciente
Visto
Comentado