Sebastià Llodrà Oliver. Grup Municipal MÉS-Esquerra, Manacor
Manacor MÉS-Esquerra: En casos d’emergència com el 9 d’octubre al Llevant és imprescindible que els municipis comptin amb uns plans d’emergència adequats que estableixin les mesures de prevenció i els protocols d’actuació
Revisar quina fou l’actuació, tant de la Policia Local com de Protecció Civil, en el municipi de Manacor en les inundacions de dia 9 d’octubre i els dies posteriors, per tal de tenir en compte...
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/11/2018 - 07:32:00
Elaborar, d’acord amb la normativa i les necessitats actuals un Pla d’Emergències Municipal com a l’instrument organitzatiu general de resposta a situacions de catàstrofe o calamitat, de previsió.

MÉS-ESQUERRA. Grup Municipal. MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL I DEL PLA ESPECÍFIC D’ACTUACIÓ LOCAL EN CASOS D’INUNDACIÓ. En casos d’emergència, com els viscuts el passat 9 d’octubre al Llevant de Mallorca, és imprescindible que els municipis comptin amb uns plans d’emergència adequats que estableixin, entre d’altres, les mesures de prevenció i els protocols d’actuació dels cossos de seguretat, Protecció Civil i altres recursos disponibles.

Per tot això, l’Ajuntament de Manacor en Ple acorda: - Revisar quina fou l’actuació, tant de la Policia Local com de Protecció Civil, en el municipi de Manacor en les inundacions de dia 9 d’octubre i els dies posteriors, per tal de tenir en compte el que va funcionar correctament i allò que caldria millorar, i informar en sessió plenària de les conclusions obtingudes.

- Elaborar, d’acord amb la normativa i les necessitats actuals un Pla d’Emergències Municipal com a l’instrument organitzatiu general de resposta a situacions de catàstrofe o calamitat, de previsió i de prevenció de les situacions de risc. - Elaborar, d’acord amb la normativa i les necessitats actuals, un Pla específic d’actuació d’Àmbit Local en casos d’inundació. Sebastià Llodrà Oliver. Grup Municipal MÉS-Esquerra, Manacor, 31 d’octubre de 2018.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado