Carles Grimalt. Grup Municipal Volem Manacor.
Des de Volem/Podem Manacor, presentam aquest proper dilluns una moció per tal que l'estat espanyol crei les eines necessàries perquè no és produeixin diferències salarials entre dones i homes
Que l'Ajuntament de Manacor és conscient de la desigualtat existent a l'estat espanyol en qüestió de salaris entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/02/2018 - 01:23:00
L'Ajuntament de Manacor farà arribar a les empreses manacorines una comunicació per tal de conscienciar als empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat, fent constar la petició que es fa congrés dels diputats.

Des de Volem/Podem Manacor, presentam aquest proper dilluns una moció per tal que l'estat espanyol crei les eines necessàries perquè no és produeixin diferències salarials entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca. Segons dades del sindicat UGT, el salari de les dones per hora treballada és prop d'un 15% menys que la dels homes. Un diferencia que accentua la desigualtat entre sexes que a aquestes altures del segle XXI és inacceptable. Vos deixam el text de la moció que és debatrà el dilluns 12 de Febrer al plenari ordinari de l'Ajuntament de Manacor: Moció per l’equiparació salarial entre dones i homes. Un dels objectius d'un govern, sigui estatal, provincial o local, ha de ser el d'assegurar la igualtat entre les persones ciutadanes. Una igualtat que no diferencïi entre races i gèneres. Una igualtat real que faci una societat justa.

No és aquest, per desgràcia, el cas de l'estat espanyol. Els seu president, M.Rajoy, a davant la pregunta d'un periodista: ¿Vería usted bien una ley que igualara los salarios entre hombres y mujeres?, va contestar "No nos metámos en eso". Una mostra del tarannà del president de l'estat cap al col·lectiu femení i del seu despreci cap al principi d’igualtat entre ciutadans i ciutadanes que es suposa que ens garanteix l’actual Constitució.

Manacor insta al congrés dels diputats a crear totes les eines necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.

La llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones exposa: "La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos"

Es per aixó que l’Ajuntament de Manacor acorda:

1- Que l'Ajuntament de Manacor és conscient de la desigualtat existent a l'estat espanyol en qüestió de salaris entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.

2. L'Ajuntament de Manacor insta al congrés dels diputats a crear totes les eines necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.

3. L'Ajuntament de Manacor farà arribar a les empreses manacorines una comunicació per tal de conscienciar als empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat, fent constar la petició que es fa congrés dels diputats. Carles Grimalt. Grup Municipal Volem Manacor.  

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado