CCOO
FE-CCOO IB exigeix mesures de seguretat, plans de prevenció i avaluacions de riscos per reprendre amb garanties l’ensenyament presencial

Per al sindicat de CCOO és imprescindible reforçar i augmentar les plantilles, i posar en valor la tasca professional de tot el personal dels centres educatius.
ib.ccoo.es 29/05/2020 - 09:24:29
FE-CCOO IB  exigeix mesures de seguretat, plans de prevenció i avaluacions de riscos per reprendre amb garanties  l’ensenyament presencial
 

Per al sindicat de CCOO és imprescindible reforçar i augmentar les plantilles, i posar en valor la tasca  professional de tot el personal dels centres educatius.

La funció principal dels centres educatius és garantir el dret a l’educació i, en la situació de  nova normalitat que anam aconseguint, s’ha de prioritzar la salut i la seguretat de tota la comunitat educativa.

Per a CCOO, la tornada als centres educatius s’ha de basar en els criteris de salut pública. La conciliació de la vida laboral i familiar ha de tenir una solució global, de tota la societat, per tant, s’ha de garantir el treball productiu i també els espais de conciliació necessaris. Aquest objectiu ha de ser assolit mitjançant polítiques socials i de forma coordinada amb el món laboral. La conciliació no pot recaure exclusivament en els centres educatius, ja que la seva tasca és de caire educatiu. 

La societat ha d'anar avançant cap a una nova normalitat en que l'escola ha de tenir un paper fonamental. La crisi sanitària ha deixat palès que l'escola presencial és insubstituïble per tal de contribuir en la seva tasca integradora i compensadora de desigualtats. Però la presencialitat s'ha de fer amb garanties sanitàries.

Per aquestes raons, és imperativa la dotació en els centres de material adequat i necessari  de protecció i higiene individual (màscares, mampares, gels hidroalcohòlics, tovalloletes d’un sol ús etc…) així com el reforç de la neteja i desinfecció abans, durant i després de l’obertura de qualsevol centre amb protocols, productes desinfectants autoritzats i el suficient personal de neteja per poder desenvolupar aquesta tasca amb la protecció adient.  S’han d’afegir a aquests plans d’avaluació prèvia de riscos per contagi; la identificació i actuacions per a docents, alumnes i famílies especialment sensibles, propostes de mesures preventives, la determinació del personal disponible i necessari per afrontar aquestes tasques, plans d’actuació de detecció de possibles contagis i altres que puguin sorgir. 

Als menjadors escolars, no només s’han d’aplicar els requisits del sector de l’hostaleria, també un protocols específics pels usuaris als que van dirigits i les seves particulars característiques per garantir la seguretat.

Per a poder utilitzar  les instal·lacions docents de forma segura són necessàries unes instruccions clares sobre els protocols de neteja, d’accés i sortida dels recintes educatius control d'accessos als patis, circulació per passadissos, instal·lacions esportives, sales d’informàtica, laboratoris, tallers de la FP o qualsevol àrea docent. És imprescindible reforçar i augmentar les plantilles i posar en valor la tasca professional del personal laboral i d’administració i serveis dels centres educatius.
 
Som conscients de que els centres educatius són  la primera línia per aturar la propagació de la malaltia i evitar que tingui conseqüències dramàtiques sobre la resta de la població, per això exigim que la Conselleria d’Educació avaluï i estigui a l’alçada del repte que aquesta situació planteja i compti amb la participació sindical per a desenvolupar-la.
 
 Per ajudar a la confecció d’aquests protocols, des de la FE-CCOOIB posem a disposició dels centres educatius un llistat de control de les mesures preventives per a reduir el contagi del COVID-19.
 
 
Reciente
Visto
Comentado