Millora de les noves concessions de bus
El nou servei d’autobusos crea noves rutes, incrementa freqüències i millora les connexions de Manacor
Hi haurà un itinerari circular per Manacor amb càrrega i descàrrega simultània a cada parada i entre Cala Bona i Porto Cristo operaran busos elèctrics.
capdepremsa.psoemanacor 21/05/2019 - 18:38:27

El nou servei d’autobusos crea noves rutes, incrementa freqüències i millora les connexions de Manacor

Hi haurà un itinerari circular per Manacor amb càrrega i descàrrega simultània a cada parada i entre Cala Bona i Porto Cristo operaran busos elèctrics

El passat 9 de maig la Mesa Consorci de Transports de Mallorca va valorar les 25 ofertes del concurs de les noves concessions del servei d’autobús per carretera de Mallorca i va acordar les puntuacions per cada un dels tres lots en què es divideix l’illa de Mallorca. L’adjudicació dels nous contractes, que es formalitzarà en breu, suposarà una importantíssima millora de l’actual servei, amb caràcter general, i també específicament per al servei de la zona Migjorn/Llevant, que inclou les connexions amb i des Manacor.

Per a les connexions de Manacor, la nova oferta, que durà a terme una nova empresa, supera de manera molt important el servei que s’ofereix en l’actualitat, a càrrec d’Autocares Manacor SA, en la línia de Palma a Manacor (Línia 412)

Les noves concessions s’adjudiquen a tres lots:

Lot 1, Zona Ponent Lot 2, Zona Nord Lot 3, Zona Migjorn/Llevant, que inclou Manacor.

En el seu conjunt, el servei destaca per incorporar vehicles nous i no contaminants a la pràctica totalitat de la flota, més freqüències noves connexions i millor atenció i servei a l’usuari. Dels 220 busos de la flota proposada, 208 són nous (95% de la flota nova) i el 93% seran molt menys contaminants que els actuals. Gairebé desapareix el dièsel com a combustible del transport públic interurbà a Mallorca. Del total de la flota, 205 són vehicles amb propulsió sostenible, el que representa el 93%. D’aquests, 185 són de Gas comprimit (84%), 9 són 100% elèctric (4%), 9 són Híbrids-elèctrics (4%) i 2 vehicles son Híbrids GNC (1%) Per a garantir els transbordaments a les principals parades d’enllaç hi haurà eines informàtiques i personal informador a peu de parada. També es disposarà de tomes USB i WIFI gratuït als busos.

Respecte de l’oferta concreta del tercer lot, que inclou les connexions de Manacor, les millores són les següents:

El servei que es prestarà inclou Manacor i Campos com a punts d’enllaç centrals del conjunt de les rutes i, en el cas de Manacor, es convertirà també en un centre d’intermodalitat tren-bus-cotxe o bicicleta i en punt d’inici de les rutes de la comarca.

L’empresa prestatària del servei que inclou les connexions de Manacor, operarà amb una flota de 81 autobusos en total. La nova xarxa TIB a la zona Llevant i Migjorn tindrà millores importants, com aquestes:

Increment de servei amb més de 50% comparat amb el servei actual (freqüències i kilòmetres recorreguts) i noves línies. Alguns exemples:

- Es crea una línia troncal Cala Millor Sud – Portocristo – Manacor – Vilafranca – Montuïri – Palma amb busos de 15 metres que tindrà 15 freqüències d’anada i 15 de tornada de dilluns a divendres.

Cal recordar que l’actual línia L412 té 10 freqüències d’anada i 9 de tornada que connecten Manacor amb Palma. Això representa un increment de més del 50%.

- Es crea una nova línia/connexió: Manacor-Felanitx-Campos-Llucmajor-Palma amb 14 freqüències d’anada i 14 de tornada de dilluns a divendres.

- Un bus entre Manacor i l’Aeroport cada hora a l’estiu i cada dues hores a l’hivern.

Itineraris més directes per a estalviar temps de recorregut.

o Per exemple, per anar de Cala Bona i Cala Millor a Manacor estalviam 25’.

Manacor com a centre de transbordaments bus-bus (Molí d’en Polit) i bus-tren (Plaça de Sa Mora/Estació tren).

Coordinació horària entre les futures línies Cala Rajada- Manacor i Cala Bona – Manacor amb la línia ‘troncal’ Cala Millor-Palma, amb el servei ferroviari i amb la línia a l’Aeroport.

Un itinerari circular per Manacor amb càrrega i descàrrega simultània a cada parada. Es crea una nova parada a la ronda de Manacor a prop de la Plaça Madrid que es la rotonda a l'altura del començament de la Via Verda. Amb la nova oferta es crea un circuit circular per la ronda, donant una millor cobertura a la població de Manacor.

Porto Cristo com a parada d’enllaç per les línies de la costa del Llevant i Migjorn.

Una flota d’autobusos completament nova.

Pràcticament desapareix l’ús del dièsel en la flota dels busos interurbans.

o El Gas Natural Comprimit com a combustible de referència (un mínim del 90% de la flota)

o 6 busos amb motor de propulsió elèctrica a la zona de Cala Millor i Porto Cristo

Cotxeres públiques a Felanitx i Artà que revertiran al Consorci de Transports de Mallorca en finalitzar la concessió (10 o 15 anys).

Busos més accessibles: més d’un 60% dels busos amb pis baix, rampa automàtica i segona rampa manual per a cadires de rodes, informació sonora i visual sobre la propera parada dins tots els busos.

Mes confort i serveis pels usuaris: wifi gratuït als busos i tomes usb per a càrregues de dispositius mòbils.

Les empreses operadores ofereixen reforçar els serveis d’informació actuals del CTM algunes amb noves ubicacions (ara mateix CTM té oficines/informadors a Estació Intermodal, Estació Manacor, Estació Inca i Aeroport).


Reciente
Visto
Comentado