Eapnib
EAPN-ILLES BALEARES PRESENTA ALS PARTITS POLÍTICS DE L’ARXIPÈLAG 23 PROPOSTES PER LLUITAR CONTRA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
L’objectiu de les propostes és que puguin ser incloses en els diferents programes electorals perquè siguin desenvolupades els quatre anys vinents.
comunicacioeapnib 15/04/2019 - 16:15:44

EAPN-ILLES BALEARES PRESENTA ALS PARTITS POLÍTICS DE L’ARXIPÈLAG 23 PROPOSTES PER LLUITAR CONTRA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

L’objectiu de les propostes és que puguin ser incloses en els diferents programes electorals perquè siguin desenvolupades els quatre anys vinents

Amb motiu de les eleccions locals, insulars i autonòmiques, que se celebraran el proper 26 de maig, EAPN-Illes Balears ha presentat als principals partits polítics un document amb 23 mesures fonamentals per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social a les nostres illes. L’Entitat ha instat a les diferents formacions que incloguin aquestes propostes en els seus programes electorals, donat que les consideren imprescindibles per tal d’acabar amb la desigualtat i la pobresa a l’Arxipèlag. En aquest sentit, el document recull un conjunt de punts sobre mesures socials de caràcter transversal, millores en els reglaments i processos administratius per facilitar la tasca a les entitats socials, així com polítiques inclusives per a col·lectius vulnerables.

Durant la trobada, en la qual ha assistit PP, PSIB-PSOE, Més, Podemos, , Ciudadanos, PI i Moviment4Illes, la presidenta i el director de l’EAPN-Illes Balears, Margalida Jordà i Andreu Grimalt, respectivament, acompanyats per tots els representants que conformen la Xarxa per la Inclusió, han recordat que un de cada quatre residents a la nostra comunitat es troba en risc de pobresa o exclusió social i que aquest percentatge és més elevat en el cas de les famílies monoparentals, de les llars amb tots els seus membres en atur o de les persones estrangeres.

A més, EAPN-Illes Balears ha fet palès que, tot i la millora del PIB, a causa de la reactivació del teixit productiu i al “boom turístic” que s’ha encadenat els darrers anys, les taxes de pobresa continuen sent molt elevades. I és que 276.000 persones de les nostres illes estan en risc de pobresa i/o situació d’exclusió social, xifra que posa de manifest que la pobresa que actualment pateixen determinats sectors de la població no són conseqüència de la crisi, sinó d’un model social, econòmic i polític que ha comportat la seva cronificació. Així mateix, la Xarxa per la Inclusió ha volgut posar de manifest l’increment de la desigualtat a les Illes Balears, en tant que els rics es fan més, els pobres es fan més pobres i la classe mitjana cada vegada és més minsa.

Per últim, EAPN-Illes Balears ha recordat als representants polítics la importància de la seva gestió per aconseguir un model de societat més inclusiu, més equitatiu i més just i els ha demanat que treballin perquè els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els principis recollits en el Pilar Europeu de Drets Socials siguin una realitat per totes les persones de la nostra comunitat.

Sobre Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears: EAPN-Illes Balears es una organitzacio democratica, autonoma, participativa i sense anim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat.

L’Entitat esta integrada dins EAPN-Espanya, la qual esta formada per les xarxes de les 19 Comunitats i Ciutats Autonomes i per 16 entitats d’ambit estatal, i que treballa amb EAPN-Europa, organ de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de les ONG per a l’Acció Social.


Reciente
Visto
Comentado