Gob Mallorca
La Plataforma Antiautopista es queda a les portes de poder intervenir al Ple del Consell de Mallorca
En una aplicació inflexible i estricta del reglament, ens impedeixen intervenir en la única sessió de tota la legislatura en que el Ple debat sobre l’Autopista.
gobmallorca.com 08/11/2018 - 12:12:29

La Plataforma Antiautopista es queda a les portes de poder intervenir al Ple del Consell de Mallorca

En una aplicació inflexible i estricta del reglament, ens impedeixen intervenir en la única sessió de tota la legislatura en que el Ple debat sobre l’Autopista.

La Plataforma antiautopistes, a través de Amics de la Terra i GOB, havia sol·licitat poder intervenir en el punt de l’ordre del dia d’avui, en el qual, l’oposició interpel·lava el President en relació amb el projecte de l’Autopista Llucmajor-Campos.

Minuts després de l’inici del Ple però, se’ns ha comunicat que no podíem intervenir, d’acord amb el Reglament del Consell de Mallorca, que no permet la intervenció en l’apartat de preguntes.

Des d’Assemblea i Plataforma Antiautopista, veim una vegada més com, en aquesta legislatura que havia de ser la de la transparència, se’ns nega la possibilitat de plantejar un debat públic i obert amb la ciutadania en relació al projecte imposat de l’Autopista Llucmajor Campos.

Feim públiques però les intervencions que estaven previstes i insistim en la necessitat de fer aquest debat públic i obert i emplaçam els responsables a no amagar-se darrera reglaments i formalitats per evitar així fer front a les posicions crítiques de la ciutadania contrària a aquesta manera de fer i entendre la política.

#AutopistaMai


Benvolgudes conselleres i consellers,

És el primer cop que, en relació a aquest projecte i en aquesta legislatura, tenim la possibilitat d’intervenir en el Ple d’aquesta institució. Només això, ja ens hauria de preocupar a tots plegats.

No hem tengut l’oportunitat ni d’al·legar ni de discutir socialment el projecte i bé sabeu, que l’oposició social a aquest projecte - al model que representa - no és ni nova ni recent. Molts dels que ara aquí ocupau cadires de conselleres i consellers, i els partits als que representau, s’hi han manifestat en contra, anys enrera. Des de les primeres mobilitzacions contra l’autopista de llevant - l’any 1998, aquesta mateixa institució amb els vots de PSOE, PSM i UM s’oposà a la construcció de cap nova autopista a Mallorca - a les darreres campanyes contra el projecte que, amb poques diferències, impulsava el PP la passada legislatura. Vos manifestàveu públicament contra una avaluació d’impacte ambiental deficient, que no heu refet quan n’heu tengut l’oportunitat. Criticàveu que no s’hagués fet un estudi d’alternatives a la tipologia de vies possibles, i no s’ha fet quan n’heu tengut l’oportunitat. I per sorpresa i indignació de molts, ara, els partits de l’esquerra executen el projecte de la dreta. Diferències? Poques, de 56 a 52ha de sol destrossat i una mitjana de 3 metres en comptes de 5. Una rotonda de 280 metres a diferent nivell i un «boulevard» a l’entrada del municipi de Campos «per fer-ho guapo».

En paral·lel o en contraposició a tot això tenim, a més, i al llarg d’aquests anys – i no cal oblidar-ho – protestes ciutadanes contra la massificació turística, pel tren de llevant, pel dret a l’accés a l’habitatge, pel tancament de la central d’es Murterar,...i tot això està relacionat i ho sabeu. Tot reclama seny i límits que no es volen assumir políticament.

L’únic que es fa és aplicar les solucions de sempre que no són una solució, perquè tots sabem (acadèmics, ciutadans i polítics) que l’ampliació de infrastructures viàries d’alta capacitat – autopistes - indueix a més trànsit que acabarà col·lapsant en un temps, que al ritme que anam, no serà molt llunyà, la via que ara es construeix i els municipis on arriba. Haurem gastat 33 milions d’euros en fer el problema, de mobilitat, ambiental i social, més gros. 56 Ha de destrossa territorial, inducció de més transport per carretera, més contaminació, més saturació, impermeabilització de sòl fèrtil, més construcció, etc.

Ens diuen que era als acords pel canvi. Hi parlaven de redimensionament. Un redimensionament de tan sols un 7% sense debat ni exposició pública, ni estudi d’alternatives integrals de mobilitat o tipus de via. Però cal recordar-lo que hi havia altres acords del pacte en relació al departament d’infrastructures que s’han incomplert de manera sistemàtica sense que ningú hagi obert boca:

- Redimensionar les infraestructures, i aprofitar la baixada de la pressió sobre la xarxa viària per derivar part dels viatges realitzats en transport privat cap al transport públic.

- Avaluació i revisió dels projectes, contractes i adjudicacions de la Direcció Insular de Carreteres i efectuar una reconversió del departament de carreteres en un departament d’infraestructures i mobilitat sostenible.

- Revisar el PDS de Carreteres i elaborar un Pla de Mobilitat. Desenvolupar aquests dos instruments de forma coordinada per evitar generar més trànsit, i impulsar millor el transport públic interurbà, realitzant una avaluació de sistemes per garantir la seguretat dels ciclistes i motoristes i la convivència ordenada amb els vehicles

- Revisar el Conveni de Carreteres, descartant noves macro- infraestructures i reforçant o millorant el teixit existent

Era la legislatura de l’oportunitat històrica pel que fa a la mobilitat, de fer les coses de manera diferent i millor. Tenim un Pla de Mobilitat del Govern del suposat Canvi també, que ha arribat tardíssim, que havia d’haver estat el punt de partida tot, i que es pot millorar, però que d’implantar-se podria representar el canvi que necessita la planificació política de la mobilitat i les infrastructures. Aquest havia d’haver estat el punt de partida que condicionés i qüestionés aquestes carreteres que vostès ara executen i que responen al model de fa 20 anys contra el que s’oposaven. Un model obsolet per irresponsable. Trist llegat deixa l’esquerra al seu pas per aquesta institució en aquesta matèria, com ja ho va fer, la darrera legislatura en que el PSOE liderava la institució i que va ser incapaç d’envestir una vertadera modificació i revisió del Pla de Carreteres. Ara però, és encara més greu, perquè tenim una institució liderada per una partit que s’autodenomina ecologista.

Per tot això, continuarem des de l’Assemblea que creix, fruit de la indignació i a costa del vostre descrèdit, fins on faci falta, sí. Fent servir les eines legítimes de resistència, lluita i mobilització social, gràcies a les quals, Mallorca és encara avui i malgrat tot, un paradís que ofeguen i pretenen sotmetre amb actuacions polítiques com aquesta.

«Qui estima Mallorca, no la destrueix»

Margalida Ramis, en nom del GOB i de la Plataforma Antiautopista


En primer lloc vull posar de manifest la trista ironia que suposa que la primera vegada que la societat civil és sentida en aquest tema ho és a resultes d'una interpel·lació per part de l'oposició.

En segon lloc, desitjo expressar el neguit que em provoca la falta de transparència que ha presidit la gènesi i tramitació d'aquest projecte.

La mateixa s'ha manifestat de manera externa, en vetar la possibilitat que la important part de la societat civil a la qual li preocupa el precipici ambiental i potser econòmic cap al qual ens dirigim, hagi pogut manifestar la seva oposició i reserves cap a aquest projecte mastodòntic.

S'han deixat de respondre al·legacions, s'ha tramitat d'amagatons, no hi ha hagut informació pública i període d'al·legacions, emparant-se en una interpretació nefasta dels drets de participació ciutadana... S'oculten qüestions rellevants sobre qui pagarà el projecte...

Aquesta falta de democràcia i transparència ha tingut també una manifestació interna en el si de partits que van aprovar aquest projecte, intentant acallar qualsevol besllum d'oposició, i fent callar les veus crítiques.

No podia ser d'una altra manera, puix que el projecte, si pot dir-se que té una nota definitòria és la de la mentida.

Mentida, perquè s'ha utilitzat com a justificació la denominació de “carretera de la mort”, quan un recent reportatge del Diario de Mallorca va posar de manifest la falsedat d'aquesta justificació, a part de la dràstica reducció de l'accidentalitat operada des que es van adoptar mesures correctores de baix impacte.

Mentida, perquè es pretén fer creure que s'ha redimensionat el projecte, quan la diferència amb anteriors projectes del partit popular és mínima.

Mentida, perquè es va dir a l'electorat que no es farien més autopistes camuflades com a desdoblaments.

Mentida, perquè en els estudis que acompanyen el projecte s'afirma que es reduirà la contaminació, en dotar de major fluïdesa al tràfic a la zona de la infraestructura, obviant interessadament que augmentarà el ja insuportable col·lapse en l'entrada de palma.

En una societat pretesament democràtica. Els drets de manifestació, llibertat d'expressió, crítica i altra han de ser sacralitzats. Nosaltres pensem exercir-los de manera pacífica i imaginativa, per posar als promotors del projecte davant l'incòmode mirall d'una realitat que no poden esbiaixar.

Ja ho van dir els romans, neminem laedit qui suo iure utitur, senyor Rovira, qui fa ús del seu dret no fa mal a ningú. I nosaltres no ens anem a quedar enrere.

Moltes gràcies.

Mariano Reaño, president d’Amics de la Terra Mallorca

 

Reciente
Visto
Comentado