Ses Salines
Ses Salines queda sense ordenança reguladora d’ocupació de via pública
Els regidors de l’equip de Govern (Endavant) consideren molt greu aquesta derogació perquè garantia unes regles de joc i uns drets per als vianants i també per als comerços.
ajuntamentsessalines 16/05/2018 - 19:21:50

Ses Salines queda sense ordenança reguladora d’ocupació de via pública

 

Els regidors de l’equip de Govern (Endavant) consideren molt greu aquesta derogació perquè garantia unes regles de joc i uns drets per als vianants i també per als comerços.

El PP creu que els comerciants poden ocupar lliurement la via pública sense limitació alguna mentre paguin la taxa corresponent.

El Pi, que va aprovar al seu dia l’ordenança vigent fins ara, es va abstenir, permetent la derogació de la mateixa, per consensuar-ne una de nova.

Els vots del Partit Popular i l’abstenció de El Pi, van permetre la derogació completa de l’ordenança municipal d’ocupació de via pública, en el ple ordinari celebrat aquest dilluns. L’equip de Govern de l’Ajuntament de Ses Salines (Endavant), considera un fet greu aquesta derogació perquè regulava una normativa que garantia el pas dels vianants i l’activitat comercial dels establiments que ocupen el carrer.

Segons ha explicat el batle, Bernat Roig, “es regulava el que estava permès i el que no, i amb aquesta derogació no tenim res”. “S’equivoquen molt si creuen que la solució és no tenir ordenança, perquè en alguns casos l’aplicació de les normes subsidiàries serà més perjudicial per als comerços”.

El batle i el seu grup de regidors consideren de cabdal importància l’existència d’una ordenança que reguli i ordeni l’ocupació de la via pública i lamenten la derogació de l’ordenança existent. “El més convenient per tots hauria estat modificar l’ordenança vigent, cosa que veníem a bé, però en cap cas derogar-la”.

El PP va presentar una moció per derogar la normativa actual esgrimint que alguns comerços s’han queixat de que l’ordenança municipal era massa restrictiva i perjudicava la seva activitat econòmica. El grup del PP a l’oposició considera que no s’ha de posar límits als locals comercials per ocupar via pública mentre paguin el corresponent impost municipal. Per la seva banda, el grup de regidors de El Pi es van abstenir a la votació, permetent a consciència la derogació, al·legant que volen consensuar una nova ordenança amb tots els partits polítics.

En funció d’aquests fets, actualment no hi ha ordenança reguladora d’ocupació de via pública, i difícilment n’hi haurà una de vigent per a aquest estiu, perquè els tràmits per consensuar i aprovar una nova ordenança són molt més llargs que modificar-ne una d’existent. “Amb tot, des de l’equip de Govern continuarem treballant per recuperar espais públics per a tothom i per equilibrar i garantir els drets dels vianants amb l’activitat comercial al nostre municipi”, conclou el batle.


Reciente
Visto
Comentado